PROIECTE IMPLEMENTATE

Proiectele implementate până în 2017 au cuprins cele două dimensiuni definitorii pentru activitatea asociației: dimensiunea științifică și cea a promovării faptelor de cultură tradițională. Premisa acestei abordări stă în  conștientizarea faptului că actele și formele de cultură tradițională, materială sau imaterială, reprezintă o moștenire pe care avem datoria să o cercetăm și să o transmitem generațiilor mai tinere. Aceaste proiecte se alătură proiectelor individuale ale membrilor-cercetători din Etnocor.

Slider

,,Pavilionul de joc”- Promovarea dansurilor tradiționale în rândul copiilor

Finanţator: Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca. Valoare proiectului: 3 400 RON. Aplicant: Etnocor. Centru de  Studii Etnocoreologice, Cluj-Napoca. Anul 2013.

Pe lângă popularizarea dansurilor tradiționale în rândul elevilor proiectul a avut și o componentă științifică, aceasta constând în cercetarea etncoreologică a celor două localități rurale incluse în proiect: Răchițele și Urca din jud. Cluj.

 

Slider

Promovarea valorilor culturale tradiționale locale în Muzeul Etnografic al Transilvaniei: com. Frata, jud. Cluj

Finanţator: Administrația Fondului Cultural Național. Valoare proiectului: 52.530 RON. Aplicant Muzeul Etnografic Al Transilvaniei, Cluj-Napoca, Etnocor fiind partener în proiect. Anul 2013.

Proiectul a urmărit să promoveze câteva dintre valorile culturale întâlnite în comuna Frata județul Cluj: dansurile tradiționale, tarafurile țărănești și muzicile lor, bucătăria locală, horitorii locali etc. Etnocor a contribuit la  cercetărea etnologică și etnocoreologică a celor câteva sate ale comunei Frata.

Slider

Cercetări etnocoreologice în județul Arad

Parteneriat încheiat de către Etnocor. Centru de studii etnocoreologice cu Centrul Cultural Județean Arad în anul 2017. Obiectivul parteneriatului a fost cercetarea etnocoreologică a câtorva localități din județul Arad.  S-au înregistrat interviuri și s-au făcut filmări ale jocurilor tradiționale în câteva localități din jurul orasului Ineu.

Slider

ALT+TAB+JOC. o ALTfel de TABără de JOC

Finanțator: Administrația Fondului Cultural Național. Valoarea proiectului: 49 816 RON.  Aplicant: Etnocor. Centru de Studii Etnocoreologice, Cluj-Napoca. Anul 2017.

În cadrul proiectului unul dintre obiective a fost înregistrarea pentru arhiva Etnocor a unor interviuri și a dansurilor și melodiilor de joc predate de lectori din diferite localități rurale românești.

Slider

Cercetare de teren pentru masteranzii CHOREOMUNDUS

Etnocor a fost partener al CHOREOMUNDUS International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage pentru organizarea unui stagiu de cercetare, în noiembrie 2014, în localitățile Frata și Soporul de Câmpie, jud. Cluj.

În cadrul acestui parteneriat Etnocor a  organizat șederea grupului de masteranzi și profesori în cele două localități clujene. S-au organizat de asemenea și două evenimente de joc în care studenții au putut învăța dansurile specifice loc. Frata.  

Slider