ETNOCOR

CENTRU DE STUDII ETNOCOREOLOGICE
 

Cercetăm și promovăm dansul tradițional. Din pasiune. Cu pasiune.

CERCETAREA ȘI PROMOVAREA DANSULUI TRADIȚIONAL ROMÂNESC

 

Misiunea asociației ETNOCOR constă în creșterea gradului de cunoaștere al oamenilor asupra culturilor tradiționale, în general, asupra culturii tradiționale de dans românești, în special.

Asociația ETNOCOR este prima asociație de profil din România fiind înființată în anul 2012 la inițiativa a doi etnocoreologi români: dr.h.c. ANCA GIURCHESCU (1930-2015) și dr. SILVESTRU PETAC.

,,În chip paradoxal, dansul popular, după păreri unanime cea mai veche formă de artă, a rămas cel din urmă în atenția cercetării științifice. Întârzierea se explică prin dificultatea notării exacte a mișcărilor. Dacă literatura și muzica au la îndemână de multă vreme câte un alfabet, coregrafia a fost văduvită de atare comoditate, mulțumindu-se cu transmiterea orală, ca de la maestru la ucenic … .(…) Cu toate acestea, publicul larg a rămas în afara interesului pentru atare cercetare iar specialiștii coregrafi sunt atât de puțini încât se pot număra pe degetele unei mâini, adesea cu impreasia că scriu pentru a se citi doar între ei” (Eseu despre dansul popular românesc, Ed. Cartea Românească, 1982,pg.7,8).

Ovidiu Bârlea (1917-1990)

folclorist, Institutul de Etnografie și Folclor ,,Constantin Brăiloiu” București

PROIECTE

Colocviul ,,Anca Giurchescu”

Deschideri spre etnocoreologia internațională

ALT+TAB+JOC.

Descoperim ,,ALTfel” jocul și muzicile tradiționale

Proiecte implementate

Consolidăm cunoștințe și competențe de specialitate