MISIUNEA

Misiunea asociației ETNOCOR constă în creșterea gradului de cunoaștere al oamenilor asupra culturilor tradiționale de dans, în general, asupra culturii tradiționale de dans românești, în special.

SCOPURI

N

Ne-am propus să cercetăm culturile tradiționale în general și tradițiile choreutice în particular cu scopurile de a le înțelege în dinamica lor și de a le face cunoscute valoarea culturală.

N

Ne implicăm în dezvoltarea etnocoreologiei românești și încercăm să fim un reper românesc al etnocoreologiei mondiale.

N

Ne propunem să creăm punți între cercetarea etnologică și etnocoreologică a faptelor de cultură tradițională și promovarea lor.

Membri

ETNOCOR. Centru de Studii Etnocoreologice a fost înființată în anul 2012 la inițiativa a doi etnocoreologi români: dr.h.c. ANCA GIURCHESCU (1930-2015) și dr. SILVESTRU PETAC, fiind prima asociație de profil din România.

Membrii actuali sunt: etnocoreologi, etnologi, antropologi, profesori, învățători, în marea lor majoritate aceștia fiind atât cercetători cât și dascăli cu o bogată experiență didactică.

Calitatea resursei umane este principalul element al dinamicii asociației și, totodată, factorul de coagulare al echipei ETNOCOR, o echipă care se caracterizeară prin  competență și dinamism, prin creativitate și  cooperare. 

 

ANCA GIURCHESCU (1930-2015)

Personalitate științifică proeminentă, dr.h.c. Anca Giurchescu a făcut parte, încă din 1962, din Consiliul Internațional al Muzicii Tradiționale (viitorul International Council of Traditional Music), organizație mondială care  reunește cei mai de seamă cercetători ai muzicilor și dansurilor tradiționale. În I.C.T.M.  Anca Giurchescu a îndeplinit de-a lungul timpului diferite funcții, precum cea de președinte a Grupului de Studii în Etnocoreologie (între anii 1998 și 2006) și funcția de Președinte onorific (după 2006).

Anca Giurchescu a fost unul dintre cei mai însemnați cercetători ai dansului pe care i-a avut Institutul de Etnografie și Folclor ,,Constantin Brăiloiu” din București. În această instituție  academică Anca Giurchescu a contribuit prin cercetările și studiile sale la înființarea etnocoreologiei românești, la clădirea celei mai importante arhive de dans pe care o are România.

Contribuția sa științifică este fundamentală pentru dezvoltarea teoriei și metodologiei în etnocoreologie. Coordonatele esențiale ale acestei contribuții sunt analiza structurală a textelor de dans și cercetarea dansului ca element al culturii de dans, cercetarea contextelor socio-culturale în care acesta se manifestă. Publicate în cele mai importante reviste de specialitate, studiile sale sunt și azi parte din bibliografia fundamentală a etnocoreologiei, contribuind astfel la diseminarea informațiilor relevante și pertinente despre cultura și teoria dansului, în general, despre cultura dansului românesc, în special.

De-a lungul vieții Anca Giurchescu a întreprins cercetări de teren în România și în spațiul european, a participat la numeroase evenimente științifice importante pentru domeniu și a lăsat în urmă discipoli în toată lumea.

În semn de recunoștință pentru întreaga activitate științifică University of Roehampton din Londra i-a acordat, în 2009, titlul de Doctor Honoris Causa.