COLOCVIILE DE ETNOCOREOLOGIE ,,ANCA GIURCHESCU”

ediția I, 27-28 OCTOMBRIE 2018
ETNOCOR. CENTRU DE STUDII ETNOCOREOLOGICE

MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI, CLUJ-NAPOCA

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ȘI LITERATURI CLASICE

UNIVERSTATEA BABEȘ-BOLYAI,

CLUJ-NAPOCA

ORMA SODALITAS ANTHROPOLOGICA, CLUJ-NAPOCA

Colocviile care vor avea loc la Muzeul Etnografic al Transilvaniei încearcă să asume și să valorizeze creator ereditatea intelectuală a Ancăi Giurchescu, specialist de marcă a comunității etnocoreologice internaționale și, totodată, membru fondator al Etnocor. Centru de Studii Etnocoreologice din Cluj-Napoca.

Evenimentul se va desfășura sub coordonarea științifică a  dr. Theresa Buckland (University of Roehampton, UK),  dr. Collin Quigley (University of Limerick, Irlanda), dr. Bogdan Neagota (Departamentul de Limbi și Literaturi Clasice, Universitatea Babeș-Bolyai).

TEMA 1. EDUCAȚIA ȘI FOLCLORISMUL COREUTIC. IDEOLOGIZARE, TEORETIZARE, POLITICI EDUCAȚIONALE ȘI CULTURALE

Desprinderea dansului de tip folcloric de cultura sursă, cea tradițională, a fost însoțită de includerea lui în diferite paradigme ale folclorismului și de dezvoltarea științei dedicate culturii dansului, știință numită astăzi etnocoreologie. În ambele căi, modalitățile de raportare la obiectul central – dansul și cultura de dans – au fost influențate de diferitele ideologii și teorii, trecute prin filtrele politicilor culturale și educaționale.

Participanții la colocvii sunt invitați, așadar, să exploreze aceste relații pe axa  dansul tradițional/cultura tradițională de dans – folclorism – educație și racordurile pe care aceste concepte le au / le-au avut de-a lungul timpului cu ideologii și teorii care au marcat istoria ultimelor două secole.

Pornind de aici, am formulat câteva dintre posibilele întrebări-cheie. Cum au influențat aceste relații dezvoltarea diferitelor școli de cercetare academică, pe de-o parte, și care sunt valorizările subscrise folclorismului, pe de altă parte?  Cum au fost distribuite accentele în toate aceste relații pe axa dată și cum aceste accente au dus la modelarea specificului unei tradiții academice și a particularităților folclorismului local/regional? Cum au fost modelate aceste relații de către contextele politice prin care au trecut?

TEMA 2. LUDUS ET SACER- ,,INTERTEXTUALITĂȚI DIACRONICE” ȘI ARHEOLOGIE CULTURALĂ

Secțiunea este dedicată deopotrivă diacroniei practicilor choreutice (coagulate în forme manifestate istoric/epistemic) și abordărilor necanonice ale dansului, venite din ariile disciplinare vecine/înrudite cu etnologia (antropologia socială și culturală, istoria religiilor, istoria ideilor, antropologia istorică, arheologia, epigrafia, filosofia).

Un loc aparte e dedicat dansului ca experiență a sacrului, id est practicile choreutice legate de contextele religioase, dansurile cu substrat extatic, dansurile terapeutice, dansurile cu finalitate magică ș.a.m.d.

Acest demers este complementar etno-coreologiei și vizează recuperarea dimensiunii holistice a dansului, ca expresie culturală plenară, în care fuzionează varii limbaje și finalități, investind corporalitatea umană cu statutul liminal de imago mundi et dei. Dincolo de determinațiile etno-coreologice propriu-zise, dansul angrenează niveluri creative multiple, fiind expresia plenară a polului gestual a umanului (André Leroi-Gourhan). Perspectiva hermeneutică largă propusă unifică metodologiile diferite de abordare a fenomenului coreutic și materialele documentare heterogene utilizate în munca de reconstrucție arheologică a expresiilor coreutice locale/regionale.

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

dr. Theresa Buckland (Chair),UK

dr. Colin Quigley (IRL)

dr. Corina Iosif (RO)

dr. Bogdan Neagota (RO)

COMITETUL DE ORGANIZARE

dr. Theresa Buckland (Chair),UK

dr. Colin Quigley (IRL)

dr. Corina Iosif (RO)

dr. Bogdan Neagota (RO)

dr. Tudor Sălăgen (RO)

dr. Petac Silvestru (RO)

Datele propunerii.
 1. Numele și prenumele participantului;
 2. Adresă de email;
 3. Adresă postală;
 4. Număr de telefon;
 5. Afilierea instițuțională (dacă există)
 6. Titlul prezentării
 7. Tipul prezentării: individual, panel media, masă rotundă)
 8. Necesarul de echipament (PC, proiector video, audio sau alt echipament)
 9. Abstractul lucrării (nu mai mult de 300 de cuvinte)
 10. Bibliografie minimală (cel mult cinci lucrări)
Formatul și timpul prezentării
 1. Prezentare individuală: max.30 minute (incluzând aici și ilustrația vizuală) + 20 de minute de discuții);
 2. Panel: 40 de minute + 20 minute de discuții;
 3. Proiecție de film etnografic: 30 minute (durata maximă a filmului);
 4. Prezentarea de cărți, CD, DVD sau alte asemenea producții: 10 minute pentru fiecare titlu.
 5. Toate documentele corespondenței vor fi trimise în   format   Word/RTF.
Adresa și data limită
 1. Propuneri trimise la: etnocor@gmail.com
 2. DATA LIMITĂ pentru trimiterea propunerilor este:  15 SEPTEMBRIE 2018,
Condițiile participării

Fiecare participant va putea face o singură prezentare. Pentru a preîntampina orice dificultate tehnică, formatul prezentării trebuie comunicat domnului Petac Silvestru, din comitetul de organizare. Sunt acceptate lucrări individuale, paneluri sau mese rotunde, în limba engleză care circumscriu temele propuse mai sus. Acestea vor fi examinate de către Consiliul Științific al Colocviului. Comitetul de organizare își rezervă dreptul de a accepta acele propuneri care sunt adecvate temelor propuse.Comitetul nu va lua în considerare propunerile primite după data limită, 15 SEPTEMBRIE 2018.

Cheltuielile participării

Mancarea este oferita de organizatori.

Cheltuielile legate de drum și cazare sunt asumate de către participanți.

Cazarea costa 120 de lei/ noapte, în limita a 35 de locuri rezervate la Hotelul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Pentru rezervare la pensiune/hotel, organizatorii pot să ofere consultanță și sprijin.

Nu există alte taxe.

Limba comunicărilor

Limba colocviului este limba engleză.

Pentru masa rotundă dedicată tinerilor etnocoreologi limbile acceptate sunt: româna, maghiara, engleza, franceza.

CONTACT:

Bogdan Neagota,

UBB/ ORMA Cluj-Napoca

bogdan.neagota@gmail.com

Petac Silvestru,

Etnocor/ M.E.T. Cluj-Napoca

etnocor@gmail.com

Foto 1. O menadă și doi satyri într-o procesiune dionisiacă. Roman. Anul 100 î.Hr. Din Villa Quintiliana  de pe  Via Appia, în sudul Romei. British Museum. Townley Collection. GR 1805.7-3.126 (Sculpture 2193)

Foto 2. Scenă din ritualul Călușului. Ceata de călușari din Giurgița, jud. Dolj. 2014. Autor: Petac Silvestru. Arhiva Etncor. Centru de Studii Etnocoreologice.